Frans Vierling

Frans Vierling, deelnemer bij George Lampe en Bob Bonies

Een eigenzinnige, voortvarende en originele schilder, beeldhouwer, poëet.