Richard Cress: de geest van Psychopolis

In 1971 ben ik, op zoek naar een kunstopleiding die bij me paste, min of meer per toeval op de Vrije Academie terecht gekomen. Vanaf de start was het een boeiende ervaring, omdat mijn verwachtingen aangaande kunstonderwijs en de werkelijkheid van Psychopolis nogal uiteen liepen. En het adviesgesprek met George Lampe was zeker een boeiende ervaring, zij het ook wat verwarrend omdat het in niets leek op de meerdaagse selectierondes zoals die op reguliere academies …

Kees Fluitman: wanhoop, woede en kubisme

“In 1977 kwam ik na wat omzwervingen in onderwijsland terecht op de Vrije Academie. Een jaar later ging mijn vriendin weer naar huis in Alkmaar en voelde ik mij in de steek gelaten. Ik was woedend en uitte mijn wanhoop in penseeltekeningen. Uit mijn zolderraam kijkend zag ik een buurvrouw zonnebaden, topless. Ik was boos dat zij mij afleidde. toen stond de faun in mij op. Ik begon haar te tekenen terwijl ik haar vanuit …

Tilleke Schwarz: Ik heb ervan genoten!

Ik heb een aantal jaren (periode 1985 – 1990) op de Vrije Academie doorgebracht, zowel in De Gheijnstraat als aan de Paviljoensgracht voor een dag in de week. Ik heb ervan genoten! De vrije opvattingen van het “instituut” sloten aardig aan bij mijn eerdere opleiding aan de AKI in Enschede in de zestiger jaren. Traditioneel maar wel goed van kleur Ik had daarna een aantal jaren niets met mijn kunstopleiding gedaan en het begon weer …

Paul Steenhauer: The Q65 en poëzie van Gerard Reve

Eind september 1964 na mijn eindexamen HBS-A verordonneerde ’s lands krijgsmacht mij acte de présence te geven bij de “zandhazen” te Maastricht. Na twintig dagen hebben de krijgsmacht en ik in goed onderling overleg afscheid van elkaar genomen. Het was inmiddels half oktober. Met een aantal werkstukken meldde ik mij bij directeur, Joop Beljon, van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht. Hoewel het schooljaar al was begonnen, zou ik alsnog toegelaten kunnen …

Margriet Westervaarder: mijn hart lag alleen bij de creatieve vakken

Mijn verhaal in het kort: Na de hbs wilde ik een creatieve opleiding volgen: theater of beeldende kunst. Maar zoals het toen ging: mijn ouders zeiden dat daar geen brood in te verdienen viel. Wat dan? Ik wist het niet…. niets anders trok me. Wel tekenen maar niet rekenen Mijn beste vriendin zat op de Pedagogische Academie (destijds de Kweekschool) en daar ging ik toen ook maar naar toe. Maar: hoewel ik gevraagd was om …

Henk Augustijn: toelating op de cine workshop

Toelating op de cine workshop bestond uit praatje met Frans Zwartjes. “Wat wil je?” “Leren filmen, meneer.” “Wat heb je nodig?” “Camera en film, meneer.” “Nou, alsjeblieft” (geeft super 8 camera en filmpje), “laat maar zien al je klaar bent…” Dat was even slikken voor iemand die net van middelbare school ‘les’ gewend is.. Affiche cine workshop, 1981